​Die AHI se eerste Vise-President: Bernard Swanepoel gesels oor die mybou bedryf op die program in gesprek.

Read More