Bernard Swanepoel, direkteur van die SBI & Omri van Zyl, Bestuurshoof van Agri-SA wat die Kommersiele Landbousektor grotendeels verteenwoordig.